Оцінка бізнесу

10000 ₴ -10 %
9000 ₴ /Послуга
ID: 26
Оцінка підприємтсва
Оцінка корпоративних прав
Оцінка прав
Бізнес може бути представлений різними формами, наприклад, підприємство (цілісний майновий комплекс), товариство, корпорація, партнерство, спільне підприємство чи індивідуальна підприємницька діяльність.
Вартість бізнесу може відрізнятися від суми вартості окремих активів або зобов'язань, що становлять такий бізнес. Якщо вартість бізнесу більша за суму відображених чи невідображених чистих матеріальних та ідентифікованих нематеріальних активів цього бізнесу, то відповідну надмірну вартість часто називають гудвілом.
Визначення того, що являє собою бізнес, може бути різним залежно від мети оцінки. Проте, як правило, бізнес здійснює комерційну, промислову, сервісну або інвестиційну діяльність у певних формах господарювання.
Важливо дати чітке визначення бізнесу чи праву участі у ньому, яке підлягає оцінці, навіть коли оцінка проводиться щодо всього бізнесу цілком, рівні, на яких ця оцінка може бути виражена, можуть бути різні. Наприклад:

Вартість підприємства (Enterprise value): часто описується як загальна вартість власного капіталу в бізнесі плюс вартість його боргу або зобов’язань, пов’язаних з боргом, мінус будь-які грошові кошти або їх еквіваленти, доступні для виконання цих зобов’язань.
Загальна вартість інвестованого капіталу (Total invested capital value): загальна сума грошей, яка зараз інвестована в бізнес, незалежно від джерела, часто відображається як вартість загальних активів за вирахуванням поточних зобов’язань і готівки.
Операційна вартість (Operating Value): загальна вартість діяльності підприємства, за винятком вартості будь-яких неопераційних активів і зобов’язань.
Вартість власного капіталу (Equity value): вартість підприємства для всіх його акціонерів

Три основних підходи до оцінки можуть бути застосовані до оцінки бізнесу та ділових інтересів:

Ринковий підхід (Market Approach) .. →
Дохідний підхід (Income Approach).. →
Витратний підхід.. →

Текущая дата и время: 2024-06-23 14:13:04