Оцінка квартир, приміщень, будівель

1000 ₴ -5 %
950 ₴ /Послуга
ID: 28
Оцінка квартир у Львові та області
Оцінка приміщень
Оцінка будівель та споруд
Оцінка майна та майнових прав в тому числі об'єктів в матеріальній формі, будівель та споруд (включаючи їх невід'ємні частини), машин, обладнання, транспортних засобів тощо; паїв, цінних паперів; нематеріальних активів, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності; цілісних майнових комплексів всіх форм власності.

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Фахівцями здійснюється постійний моніторинг ринку нерухомого майна в м. Львові та області. Наявність фундаментальної бази, яка включає інструментарій, методологію, архів та досвід оцінювачів дозволяє з високою точністю визначати різноманітні види вартості майна (ринкова, ліквідаційна вартість, вартість заміщення (відтворення), вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість у використанні, оціночна вартість, тощо).

Експертна оцінка будівель та споруд у Львові та Львівській області:

оцінка житлового будинку,
оцінка гуртожитку,
оцінка готелю,
оцінка ресторану,
оцінка торговельного будинку,
оцінка торгового центру (оцінка супермаркету),
оцінка промислової будівлі,
оцінка резервуарів, оцінка силосів, оцінка складів

Експертна оцінка машини, обладнання, транспортних засобів
Експертна оцінка землі Львів Львівська область
Оцінка будівель сільськогосподарського признчення:
корiвника, телятника, стайнi, свинарника, кошари, кiнних заводів, собачих розплiдників, птахофабрики, зерносховища, складів, надвiрних будiвль, пiдвалу, винокурнi, виннi ємностi, теплицi, сiльськогосподарськi силоси та т. iн.
Оцінка бізнесу та прав в бізнесі
Оцінка паїв, цінних паперів; оцінка нематеріальних активів, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; Оцінка цілісних майнових комплексів
Оцінка майнових прав

Текущая дата и время: 2024-06-23 14:08:05